„Iako naša saradnja sa Commerce Trade d.o.o. traje relativno kratko, možemo potvrditi da smo u tom periodu izgradili dobre odnose u poslovnoj saradnji.
Brzo i efikasno reagujete na naše zahteve, pridržavate se termina i dogovora.
Uspostavili smo uzajamno poverenje.
Commerce Trade d.o.o je dinamična firma, brzo se razvija i smatramo da ćemo u narednom periodu zajedničkim radom ostvariti još bolje rezultate.“