Predstavitev

COMMERCE > Predstavitev

Commerce je bil ustanovljen leta 1952 kot uvozno-izvozno podjetje s sedežem v Ljubljani.

V relativno kratkem času od ustanovitve je bila opredeljena osnovna dejavnost podjetja in sicer kot trgovsko zastopanje uveljavljenih zahodnih družb ter uvoz njihovih izdelkov na trg nekdanje Jugoslavije. V prvih 30 letih delovanja je Commerce zastopal ter pomagal vstopiti na jugoslovansko tržišče približno 100 tujim podjetjem, ki so v Commercu prepoznala zanesljivega poslovnega partnerja. Med omenjenimi podjetji so tudi tako znana, kot na primer: Bomag, Rohm&Haas, Semperit, Siegling, Ciba Geigy, Seitz, Rank Xerox, Robert Bosch, Philips, Enka Glanzstoff.

Začetek 90-tih so zaznamovale politične spremembe in v povezavi z njimi so postale zelo neugodne tudi tržne razmere, kar je povzročilo, da se je poslovanje Commerca omejilo predvsem na Slovenijo. Da bi se prilagodil novim razmeram, se je Commerce reorganiziral, nato pa leta 1997 še lastninsko preoblikoval v delniško družbo.

Proces globalizacije in zapleteno stanje v svetovni ekonomiji, ki sta zaznamovala obdobje po letu 2000, sta vplivala tudi na poslovanje Commerca. Delniška družba Commerce se je osredotočila na upravljanje svojega premoženja, trgovsko dejavnost oz. zastopanje pa je družba v avgustu 2005 prenesla na hčerinsko družbo Commerce trgovina d.o.o., ki je uspešno razširila svoje aktivnosti na trge držav, ki so nastale iz bivše Jugoslavije in trge drugih jugovzhodnih evropskih držav, z izjemo Grčije.

Družba z omejeno odgovornostjo Commerce trgovina je profesionalna, organizirana in prilagodljiva družba, ki na trgih Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Kosova, Romunije, Bolgarije in Albanije, kot distributer ali agent zastopa proizvajalce visoko kakovostnih strojev, opreme in materialov namenjenih industriji. Pri tem s svojimi aktivnostmi firmam, ki jih zastopa, zagotavlja redno prisotnost pri pomembnejših kupcih in stalno iskanje novih potencialnih kupcev, hkrati pa kupcem zagotavlja dostop do standardnih proizvodov in zadnjih tehnoloških in tehničnih novosti po konkurenčnih cenah ter strokovno svetovanje pri njihovi uporabi ali razvoju novih izdelkov, ki izvirajo iz njihove uporabe.

Vizija družbe je, s kakovostnim delom in z aktivnim iskanjem novih priložnosti, sebi in poslovnim partnerjem dolgoročno omogočati vodilen  položaj na trgu, ne da bi pri tem ogrožali možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam.

Vodilo kakovosti

Korekten odnos med podjetjem in njegovimi partnerji (kupci, principali, dobavitelji, lastniki, zaposlenimi ter širšo družbo), je najbolj zanesljiv način, da zagotovimo skupno zadovoljstvo vseh udeležencev v poslovnih procesih. Zaposleni v družbi Commerce s profesionalnim delom prispevamo k omenjenemu skupnemu zadovoljstvu.

Podjetje tekoče spremlja svoje poslovanje, poslovanje kupcev, principalov in dobaviteljev ter stanje ekonomije in gospodarstva v državah na trgu, ki ga pokriva ter v Evropi in v svetu, da lahko pravočasno in ustrezno reagira na trende in morebitne anomalije.

KONTAKT

COMMERCE TRGOVINA D.O.O.
zastopanje, posredovanje in svetovanje d.o.o.

Mencingerjeva 7
1000 Ljubljana
Telefon: 01/47 41 100
Fax: 01/ 47 41 128
E-mail: info@commerce-lj.siSkladišče
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Telefon: +386 64 293 044

    POŠLJITE NAM SPOROČILO