Nasveti strokovnjaka: Regeneracija kolone

Pogost razlog za zmanjšano zmogljivost kolone je neželena adsorpcija nečistoč v stacionarni fazi. To lahko povzroči:

  • Povečan protitlak
  • Spremenjen retenzijski čas
  • Deformacije oblike pika

Če se je zmogljivost kolone poslabšala zaradi neželene adsorpcije v stacionarni fazi, lahko za učinkovito regeneracijo kolone uporabimo različne korake čiščenja. Pogoje čiščenja pa je potrebno izbrati v skladu z značilnostmi nečistoč in stabilnostjo stacionarne faze.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate nasvete in tri primere, ki prikazujejo učinkovitost regeneracije kolone za zgoraj opisane primere.

TRIJE PRIMERI UČINKOVITE REGENERACIJE KOLONE

Kromatogram pred čiščenjem (zgoraj) in po čiščenju (spodaj);
1=Uracil, 2=Metil benzoat, 3=Naftalen