Zakaj si vsak livar želi imeti svoj grad (CASTLE)

Rešitve, ki jih je razvil PiQ2 temeljijo na revolucionarnem konceptu za svet programske opreme,
ki se uporablja v aplikacijah za simulacijo procesov:

  • soobstoj napredne programske opreme v enem samem delu programske opreme,
  • matematični izračuni na podlagi fizikalnih zakonov in
  • dolgoletnih praktičnih livarskih izkušnjah razvojnih skupin

Gre torej za orodje, ki združuje teorijo ulivanja, ki jo urejajo zakoni fizike, s praktičnimi izkušnjami, ki prihajajo iz livarne.

Numerični rezultati simulacij so primerjani s praktičnimi izkušnjami in predstavljeni na način, ki je lahko razumljiv tistim, ki poznajo proces, hkrati pa nudijo opozorila o kritičnih področjih in predloge, ki bodo izboljšali projekt in/ali proces.