PROAKTIVNA, INOVATIVNA IN FLEKSIBILNA LIVARNA

Proaktivna, inovativna in fleksibilna livarna je bila tema 63. Mednarodne livarske konference in razstave v Portorožu 2023. 😏 🤔

Tudi letos je bilo prisotnih kar nekaj uglednih predstavnikov znanstvenih 👨‍🎓 👩‍🎓 👨‍🏫 👩‍🏫 in gospodarskih inštitucij 👩‍💼 👨‍💼 , tako iz tujine, kot tudi domače Slovenije. Njihovo delovanje na področju znanosti, livarske stroke in izobraževanj ni ostalo neopaženo (v nacionalnih livarskih združenjih). 🤷‍♀️ 🤷‍♀️ 🤷‍♀️ .

Med prisotnimi so svoj pečat pustili, tudi številni razstavljavci: dobavitelji surovin, pomožnih materialov, strojev, naprav in programske opreme.

Vsekakor je bilo izpostavljenih kar nekaj strateško-razvojnih partnerstev 🤝 , ki naj bi združevala interese in znanja pri razvoju, promociji in prodaji produktov, storitev in rešitev.

(Tehnični napredek sicer prednjači, vendar pa o človeških odnosih in (so)delovanju skorajda ni govora 😕 ).

Ali bo to dejansko nadgradilo (med)sebojno sodelovanje (in ga morda celo vzpostavilo), ter dvignilo (f)rigidno kovinsko predelovalno industrijo na nivo uporabne inovativnosti in fleksibilnosti, pa bo pokazal čas.

Naj živi torej, naša proaktivna inovativna in fleksibilna livarna!