Optimizacija taline

PRODAJNI PROGRAMI

Kaj počnemo?

PROMET CZ, kot revolucionar na tem področju, ponuja vsem, ki se ukvarjajo s topljenjem in predelovanjem barvnih kovin, spekter izdelkov blagovne znamke ECOSAL AL in ECOSAL CU, ki s svojimi učinkovinami na dnevni bazi nudijo efektivnejše ter okolju in uporabniku prijaznejše procese: optimizacije taline, razplinjevanja, bogatenja, rafinacije in ostalega.
Vsak naš uporabnik lahko pričakuje izključno: »Vše PRO METalurgii!« (PROMET CZ)

BARVNE KOVINE

Opis

Izdelava kvalitetnega aluminija in njegovih zlitin je skoraj vedno pogojena z izbiro ustreznih tehnoloških procesov, v stadiju taljenja materiala, kot tudi njegovi nadaljnji obdelavi. Vsem dobro poznana afiniteta aluminija do kisika, spontano in konstantno vpliva na pojav številnih oksidnih vključkov, ki skupaj z raztopljenim vodikom, neželeno bogatijo odpadno žlindro in zvišujejo delež kovine v njej. Pravilno izveden postopek taljenja barvne kovine in njena pravilna nadaljnja obdelava lahko tako zmanjšajo pojav številnih defektov, ki se na odlitkih kažejo v obliki poroznosti, vdolbin, oksidnih vključkov in ostali neželenih pojavov.


ŽELEZO IN NJEGOVE LITINE

KONTAKT

Kontaktna oseba:

Polona Stenovec
Telefon: +386 (0)1 47 41 111
Mobilni telefon: +386 (0)51 366 703
E-mail: polona.stenovec@commerce-lj.si

    POŠLJITE NAM SPOROČILO