Kontakt

OSNOVNI PODATKI
Družba Commerce trgovina – zastopanje, posredovanje in svetovanje d.o.o. je bila ustanovljena 10.8.2005.
Ustanovitelj družbe Commerce trgovina d.o.o. je družba Commerce d.d., Mencingerjeva 7, Ljubljana.
Osebna izkaznica
Firma: COMMERCE TRGOVINA – zastopanje, posredovanje in svetovanje d.o.o.
Sedež: Mencingerjeva 7 , Ljubljana
Skrajšan naziv: COMMERCE TRGOVINA d.o.o.
Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
Razvrstitev družbe: Majhna družba
Vpis v sodni register: Srg 2005/08947, št. vl. 1/42486/00
Matična številka: 2145499
Davčna številka: SI85579289
Transakcijski račun: 02923 0255236531, pri NLB d.d.
Transakcijski račun: 2900 00050797981, pri UniCredit d.d.
Osnovni kapital: 252.000,00 €
Dejavnost: 46.900 nespecializirana trgovina na debelo
Vodstvo: Marjetka Kompan, direktorica
Število zaposlenih: 17

KONTAKT

COMMERCE TRGOVINA D.O.O.
zastopanje, posredovanje in svetovanje d.o.o.

Mencingerjeva 7
1000 Ljubljana
Telefon: 01/47 41 100
Fax: 01/ 47 41 128
E-mail: info@commerce-lj.si

    POŠLJITE NAM SPOROČILO