Kmetijski inštitut Slovenije z novim optičnim sortirnim strojem

V okviru evropskega projekta LIFE FOR SEEDS (LIFE20 NAT/si/000253)

smo skupaj s proizvajalcem ASM Elica na Kmetijskem inštitutu namestili

optični sortirni stroj Eureka. Stroj omogoča ločbo semen na podlagi barve,

velikosti, oblike, teksture in ločbo nezaželenih primesi, ki negativno vplivajo na kakovost semen.

Verjamemo, da bo nova pridobitev pripomogla k uspešni

vzpostavitvi semenske banke ter obnovi travišč z uporabo

semenskega materiala, ki so značilni za Slovenijo.