Izjemna sterična selektivnost kolon YMC-Triart C18 ExRS za analizo klorofenolov

Največji izziv pri spremljanju zelo strupenih klorofenolov v okolju je njihova strukturna podobnost. Spojine te skupine se pogosto razlikujejo le po količini in/ali položaju klorovih substituentov. Ločevanje s HPLC zahteva visoko sterično selektivnost stacionarne faze.

NTo zahtevano selektivnost zagotavljajo kolone YMC-Triart C18 ExRS zaradi visoke vsebnosti ogljika in majhne velikosti por stacionarne faze, kar omogoča sterično prepoznavanje.

V priponki je primer aplikacije, kjer je dosežena odlična ločba sedmih klorofenolov z uporabo kolone YMC-Triart C18 ExRS.