ZAVESTNA UPORABA KEMIJE V KOVINSKO PREDELOVALNI INDUSTRIJI

Pridobivanje novih znanj s področja kemije, ekologije in okoljevarstva so pričela puščati svoj pečat v temeljnih in aplikativnih segmentih kemijske industrije. Proizvodnja okolju prijaznejših materialov je v zadnjih dvajsetih letih postavila narekujoči trend tudi v segmentu proizvodnje premazov, ločil in masti, ki se uporabljajo na najrazličnejših področjih kovinsko pridelovalne industrije (livarstvu, kovanju, odrezavanju,..).

Za primer si lahko vzamemo uporabo ločil za premazovanje in hlajenje orodja na tlačnih strojih. Uporaba kakovostnih / nekakovostnih  ločil (premazov) v tem primeru vpliva na številne procesne segmente, ki celokupno zvišajo ali pa znižajo dodano vrednost delovnega procesa saj posredno vplivajo na parametre kot so:

  • življenjska doba orodja tlačnega stroja;
  • kakovost hlajenja orodnega jekla;
  • kakovost premazovanja gravur;
  • izkoriščenost delovnih kapacitet tlačnega stroja;
  • število morebitnih zastojev delovnega stroja zaradi neustrezne uporabe ločil.

Tehnologija izdelave premazov pa je napredovala tudi na: (1) nivoju vgrajevanja površinsko aktivnih snovi (=PAS) v ločila, ki se od svojih tradicionalnih predhodnikov razlikujejo po bolj ekspanzivni naravi; (2) uporabi anorganskih stabilizatorjev, ki so že pred leti dokazala svojo uporabno vrednost v kozmetični in farmacevtski industriji  (3) vgrajevanju sintetičnih in biološko razgradljivih komponent v ločila in (4) uporabo najnovejših šaržnih reaktorjev za izdelavo ločil in premazov.

Zavestna uporaba kemije je edini in pravi način za ustvarjanje dodane vrednosti delovnemu procesu v že tako okolijsko in procesno obremenilnem, a vseeno zelo pomembnem segmentu industrije kot je kovinsko pridelovalna industrija.