🏰 Castle MIND, for a good (CASTLE) RUN 🏰

Po nekaj tedenski odsotnosti smo danes vstopili v svet dveh modulov programske opreme Castle ( https://piq2.com/en/home-eng/ ): Castle Run in Castle Mind, ki po svoji različnosti in efektivnosti nagovarjata orodjarje in livarje, k izredno praktični uporabi.


Programska oprema, za simulacijo visokotlačnega litja barvnih kovin, z drugačno zasnovanim modulom-Castle Mind, uporabniku v manj kot 10 minutah, zasnuje osnovno geometrijo kalupa, ter tako izpostavi »neugodne točke« in elegantno umeri funkcijo »Runnerja« saj:

-oceni rezultate numeričnih izračunov s pomočjo uporabe »praktičnih kriterijev in značilnosti«;

-analizira obstoječi proces litja in/ali konfiguracijo procesa, tako da poišče kritične točke;

-omogoči uporabniku postavitev lastnega proizvodnega procesa;

-preveri dejansko zmogljivost tlačnega stroja, ki ga uporabnik poseduje;

-ter izračuna optimalne tonaže, profile in prarametre  tako da uspešno predvidi večinska tveganja za morebitne napake.

🏰 🏰 🏰  Bodite drzni in uporabite Castle (https://piq2.com/en/home-eng/) 🏰 🏰 🏰