Analiza nedenaturirane in denaturirane siRNA z uporabo AEX

Običajno se siRNA analizira s kromatografijo z reverzno fazo ionskih parov (IP-RP) ali anionsko izmenjevalno kromatografijo (AEX). Različni kromatografski pogoji omogočajo analizo dvoverižnih dupleksov (nedenaturacijski) ali enojnih verig (denaturacijski pogoji).

Spodnji primer opisuje razvoj metode za nedenaturirano in denaturirano siRNA z uporabo neporozne kolone BioPro IEX QF.

Upoštevajo se različni parametri metode:

  • Vpliv pH, soli in temperature
  • Organska topila
  • Dodatki mobilni fazi

Poleg tega so opisani tudi različni parametri metode za čiščenje.