Prva stran » Prehrana » Procesna filtracija » Filtracija vode

Filtracija vode

 

VODA
 Filtrske sveče za filtracijo vode:

Pall ima v svojem proizvodnem programu številne tipe filtrskih sveč za filtracijo vode. Med klasičnimi filtrskim svečami  za fino filtracijo vode lahko štejemo sveče tipa Pall-Profile Star Sveča je v celoti narejena iz zelo odpornega polipropilena in spada med filtre z absolutno poroznostjo. Kot zaščita membranskih 0,2 µm sveč se največkrat uporabljajo sveče poroznosti 1 µm. Glede na ceno jih odlikuje dolga življenjska doba.  

Filtrske sveče tipa Pall-NEXIS T in Pall-NEXIS A so sveče, ki so narejene iz sintranega polipropilena z nominalno poroznostjo od 0,5 µm do 70µm. Sveče odlikuje dolga življenjska doba, relativno nizka cena ter visoka sposobnost zadrževanja delcev. Uporablja je jih za predfiltracijo vode odstranjevanje večjih grobih delcev in zaščita absolutnih predfiltrskih sveč in membranskih sveč.

Pred polnjenjem vode se v praksi največkrat uporablja sveče poroznosti 0,2 µm tipa Pall-MEMBRAcart XL Sveče imajo vse ustrezne certifikate za uporabo v prehrambeni industriji, lahko se jih testira (Integritetni test). Sveč so vedno na zalogi na našem skladišču v Ljubljani.

Pall-Ultipor N66 so specialne membranske filtrske sveče ki imajo membrano iz najlona66 poroznosti 02 µm oziroma 0,45 µm katere se v praksi uporablja za odstranjevanje bakterij rodu Alicyclobacillus iz različnih proizvodov kot na primer voda z aromo, sokovi, itd.

Filtri za večje pretoke:

V primeru večjih pretokov se namesto klasičnih sveč uporablja filtrski elementi, ki omogočajo večje pretoke ob instalaciji samo enega filtrskega vložka. Pall Ultipleat Highflow  je plisiran filtrski vložek različne dolžine z absolutno poroznostjo (od 1µm do 100 µm). Z enim filtrskim vložkom lahko dosežemo pretoke tudi do 50 m3/h ob razliki tlakov 20 mbar.

Pall Corless filtrski element združuje globinsko filtracijo, ki jo ponujajo filtrske slojnice in enostavno svečno filtracijo. Enostavnost rokovanja zelo  nizka cena in visoka efektivnost pri velikih pretokih so ene od številnih prednosti omenjenega filtra.    

Oba tipa filtrskih vložkov imata številne prednosti kot na primer: majhna investicijska vrednost v primerjavi s klasičnimi svečnimi filtri, veliki pretoki glede na površino filtra, enostavno rokovanje in uporaba, manjši strošek glede na prefiltrirano količino itd.

Filtrski sistemi za filtracijo vode:

V primeru večjih kapacitet oziroma v primeru ko voda vsebuje večje količino delcev predvsem pa koloidov ki bi relativno hitro zamašile klasične filtrske sveče Pall priporoča instalacijo avtomatskih sistemov na principu tangencialnege filtracije tipa Pall MICORZA. Pri omenjenem sistemu proizvod (voda) teče vzporedno z posebnimi membranami iz PVDF kar posledično pomeni daljšo življenjsko dobo membran izredno dobro čiščenje (povratno spiranje in kemično regeneracijo). Strošek filtracije na m3 prefiltriranega produkta je znatno manjši od klasične svečne filtracije in znaša le nekaj centov. Omenjeni sistemi se uporabljajo pri čiščenju pitne vode za gospodinjstva, pripravo pitne in tehnološke vode neposredno iz rek oziroma jezer, filtracijo podtalnice na katero ima močan vpliv meteorna voda (znatno nihanje motnosti), filtracijo bazenskih vod, itd. Z uporabo omenjenega sistema se lahko brez dodatnih grobih predfiltrov ne glede na motnost in mikrobiološko onesnaženost pripravi voda, ki ustreza vsem  kriterijem pitne vode (mikrobiološko neoporečna).