Prva stran » Industrija » Procesna filtracija » Čiščenje izcednih vod iz odlagališč odpadkov

Čiščenje izcednih vod iz odlagališč odpadkov

Princip čiščenja in reference

Reverzna Osmoza

 

 

Reverzna osmoza in nanofiltracija sta tangencilani metodi filtracije. Pri membranski filtraciji izraz “tangencialna filtracija” pomeni filtracijo s pomočjo pritiska. Netretirana tekočina (voda) teče čez aktivno površino (membrano) z visoko hitrostjo. Filtrat prehaja skozi membrano v vertikalni smeri. Glede na velikost por membrane govorimo o: reverzni osmozi, nanofiltraciji, ultra in mikrofiltraciji. Ti procesi izkoriščajo različno difuzijsko kapaciteto komponent v tekočini (mešanici), ki jo filtriramo. V večini primerov komponenta z nižjo molekularno težo (voda) prehaja skozi aktivno površino (membrano) prva. Membranska separacija je mehanski proces. Komponente, ki jih ločujemo, niso podvržene kemijskim ali biološkim spremembam. Delovni pritisk pri reverzni osmozi je praviloma med 10 - 60 barov. PALL nudi tudi posebno verzijo, ki deluje pri povišanem pritisku do 200 barov. Reverzna osmoza nam omogoča separacijo snovi z nizko molekularno težo in anorganskih soli.

 

DT Moduli

 

DT modul (disc-tube modul) je najnaprednejši produkt v okviru ploščne modulne tehnologije. Modul je sestavljen iz ohišja odpornega na visoke pritiske in hidravličnih diskov povezanih s centralnim drogom. Oktagonalne membranske blazinice ležijo med vsakim drugim diskom. Membranske blazinice so sestavljene iz dveh posameznih membran zvarjenih z ultrazvokom in ločenih z distančnikom. Zaradi te posebne konstrukcije, imamo odprte pretočne kanale med hidravličnimi diski in membranskimi blazinicami, kjer se koncentrira raztopina. Posamezni individualni kanali so združeni skupaj z odprtinami v disku. Odprtine so razporejene v krožnem vzorcu tako da filtrat teče radialno čez membransko blazinico, izmenično od znotraj navzven in obratno. Radialno od zunaj navznoter, permeat prehaja skozi distančnik in skozi notranjo stran membranske blazinice proti centralnemu iztoku. Vzporedno s centralnim drogom teče proti prirobnici modula. Separacijo koncentrata in permeate dosežemo s pomočjo tesnil med hidravličnimi diski in membranskimi blazinicami.

Vzdrževanje modulov je relativno enostavno. S sprostitvijo centralnega droga lahko odstranimo hidravlične diske in membranske blazinice. Zaradi tehnologije “odprtih kanalov” med membranskimi blazinicami in hidravličnimi diski, lahko DT moduli brez težav ločujejo tudi tekočine z večjo vsebnostjo koloidov in trdnih snovi. Dodatno nam odprti kanali omogočajo učinkovito čiščenje modulov zaradi tega, ker lahko snovi, ki so se oprijele membrane, brez težav odstranimo s čistilnimi sredstvi. Ne glede na “odprt” modularni sistem, so diski zloženi precej na gosto. S tem dosežemo relativno kompaktno konstrukcijo modulov in racionalnejšo izrabo prostora.

 

Opis tehnologije čiščenja

 

Izcedna voda , ki se zbira v zunanjem bazenu se s pomočjo plavajoče črpalke črpa v zbirno posodo v kontejnerju. S dodatkom kisline žveplaste ali solne kisline je potrebno znižati pH izcedne vode iz ca. pH 8 na ca 6,5. S tem preprečimo nalaganje različnih oborin (predvsem hidrokarbonatov) na membrane in s tem prehitro zamašitev le teh. Regulacija pH in dozacija je popolnoma avtomatska in kontrolirana s pomočjo pH metrov in dozirne črpalke. Po znižanju pH vrednosti izcedno vodo vodimo preko peščenega filtra.  S postopkom grobe filtracije na peščenem filtru odstranimo iz izcedne vode večje delce. Za pečenim filtrom se izcedna voda vodi preko svečastega filtra s pomočjo katerega odstranimo iz vode finejše delce saj so v filtru instalirane filtrske sveče poroznosti 10 µm.

Vodo s pomočjo visokotlačnih črpalk vodimo na DT module v katerih so montirane polprepustne membranske blazinice. Posamezni modul sestoji iz tlačne cevi in krožnih membranskih nosilnih diskov, ki jih drži centralni napenjalni sornik. Med dvema nosilnima ploščama se nahajajo osmerokotne membranske blazinice, ki so sestavljene iz dveh ultrazvočno zvarjenih posameznih membran, ki ju ločuje koprenasto tkivo (Spacer). Sistem tvori tako imenovane odprte kanale, v katerih se koncentrira surova raztopina. Posamezni kanali so medsebojno povezani preko razporejenih odprtin tako, da se vode preliva preko membranskih  blazinic radialno od notranje k zunanji in od zunanje k notranji strani. Izcedna voda pod velikim pritiskom ( vstopni tlak znaša od 20 do 60 bar) teče preko aktivne površine (membrane) pri čemer čista voda z manjšimi molekulami prehaja preko membran večje molekule in nečistoče pa ostajajo na nefiltratni strani.

Prefiltrirana voda (permeat) se zbira v zbirnem tanku v katerem s pomočjo lužine avtomatko uravnamo pH na vrednost pH7. Koncetrat se zbira v zbiralnem bazenu in se vračal na telo odlagališča. Z sistemom injiciranja v telo odlagališča. Količina koncetrata znašala od 20-30% v odvisnosti od pretoka in kemijske sestave izcedne vode.