Prva stran » Industrija » Procesna filtracija » Filtracija in obdelava pitne vode

Filtracija in obdelava pitne vode

 

V primeru večjih kapacitet oziroma v priprave pitne vode za gospodinjstva se vedno bolj uporablja avtomatizirani sistem na sistemu tangencialne filtracije na nivoju mikro filtracije ali ultra filtracije tipa PAll Mikroza. Izbira poroznosti je odvisna od vrste onesnaženosti vode. Sistemi oMenjeni sistemi vedno bolj izpodrivajo klasične sisteme priprave pitne vode kot je koagulacija flotacija, filtracija s peščenimi filtri in uporaba aktivnega oglja.  

Pri omenjenem sistemu proizvod (voda) teče vzporedno z posebnimi membranami iz PVDF kar posledično pomeni daljšo življenjsko dobo membran izredno dobro čiščenje (povratno spiranje in kemično regeneracijo). Strošek filtracije na m3 prefiltriranega produkta je znatno manjši od klasične svečne filtracije in znaša le nekaj centov. Omenjeni sistemi se uporabljajo pri čiščenju pitne vode za gospodinjstva, pripravo pitne in tehnološke vode neposredno iz rek oziroma jezer, filtracijo podtalnice na katero ima močan vpliv meteorna voda (znatno nihanje motnosti), filtracijo bazenskih vod, itd. Z uporabo omenjenega sistema se lahko brez dodatnih grobih predfiltrov ne glede na motnost in mikrobiološko onesnaženost pripravi voda, ki ustreza vsem  kriterijem pitne vode (mikrobiološko neoporečna).